TAI Gallery1601 B Paseo De Peralta
Santa Fe, NM 87501
p: 505-984-1387
e: gallery@taigallery.com
w: www.taigallery.com

Staff
David Halpern, Director
Everett Cole

Artists
Abe, Motoshi/Kiraku
Fujinuma, Noboru
Fujitsuka, Shosei
Hatakeyama, Seido
Hayakawa, Shokosai V
Honda, Syoryu
Honjo, Naoki
Honma, Hideaki
Isohi, Setsuko
Kajiwara, Aya
Kajiwara, Koho
Katsushiro, Soho
Kibe, Seiho
Monden, Kogyoku
Monden, Yuichi
Morigami, Jin
Nagakura, Kenichi
Oki, Toshie
Tanabe, Chikuunsai III
Tanabe, Mitsuko
Tanabe, Takeo/Shochiku III
Torii, Ippo
Ueda, Yoshihiko
Yako, Hodo
Yamaguchi, Ryuun


 

Honda Syoryu
Catalpa, 2011
madake bamboo, rattan
28 x 12 x 13.25"

This photo gallery has no pictures.